Telefon022 40-29-74
069-677-239

Adresastr. Bănulescu Bodoni 59.
ASEM Bl.F et.6 Oficiu 609

10 august 2018

Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova

PBLMD este un proiect de consolidare a activităților finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului „Erasmus+”. Proiectul are scopul de a îmbunătăți calitatea metodologiei de predare și de învățare, precum și calitatea programelor de învățământ superior din Republica Moldova, prin creșterea relevanței acestora pentru piața forței de muncă și a grupurilor dezavantajate. Proiectul presupune/deține/oferă și o componentă de mobilitate prin care studenții și cadrele didactice din Republica Moldova pot putea efectua deplasări în scop de formare și studii.

Implementarea proiectului presupune reproiectarea a 6 programe de studii, bazate pe conceptul Problem Based Learning (PBL) sau alte metode noi de predare și învățare încadrate parțial sau integral în programul de studii. În cazul USMF „Nicolae Testemițanu”, acest program va fi implementat în cadrul Facultății de Sănătate Publică. Astfel, prin introducerea de noi metodologii de predare și de învățare, proiectul își propune să contribuie la o schimbare a culturii pedagogice existente și a abordărilor centrate pe profesor, concentrându-se pe transmiterea cunoștințelor de la profesor către elevi. Întrucât PBL este metoda de învățare centrată pe student, care încurajează elevii să lucreze în mod independent și constructiv, folosind personalul academic pe post de mentori și supervizori, procesul de învățare va fi organizat în așa fel, încât studenții să participe activ în identificarea problemelor și răspunsurilor pe cont propriu.