Telefon022 40-29-74
069-891-999

Adresastr. Bănulescu Bodoni 59.
ASEM Bl.F et.6 Oficiu 609

13 septembrie 2018

Centrul de Dezvoltare Economică și Afaceri Publice

DIRECTOR, conf. univ., Sergiu TUTUNARU

Centrul de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice, activează ca o subdiviziune în cadrul Academiei de Studii Economice din anul 2003.

Conform regulamentului CDEAP, autorizat de către Senatul ASEM, scopurile principale ale centrului sunt:

  • organizarea trening-urilor profesionale în domeniul tehnologiilor informaţionale, comunicaţionale şi dezvoltării societăţii informaţionale în Republica Moldova;
  • organizarea seminarelor, workshop-urilor şi conferinţelor internaţionale de instruiri continue ale cadrelor economiei naţionale;
  • cercetarea influenţării tehnologiilor noi informaţionale şi comunicaţionale asupra economiei naţionale, aplicarea rezultatelor şi „case studies” în programele de studii şi cursuri universitare;
  • standardizarea programelor universitare, sistemului de credite transferabile, cursurilor şi programelor analitice conform normelor (standardelor) internaţionale.

Contacte:
str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 59,
bl. B of. 809
tel: +373 (022) 225239
gsm: +37368397453
www.cdeap.ase.md