Telefon022 40-29-74
069-891-999

Adresastr. Bănulescu Bodoni 59.
ASEM Bl.F et.6 Oficiu 609

13 septembrie 2018

Școala Superioară de Turism și Servicii Hoteliere

Director: Neli PORTNEACOV

Scopul urmărit de școală este de a îmbunătăţi performanţele angajaţilor de diverse niveluri din cadrul firmelor turistice, pentru sporirea calităţii produsului turistic şi mărirea volumului vânzărilor de servicii turistice.

Obiectivele reciclării profesionale din cadrul Școlii Superioare de Turism și Servicii Hoteliere, includ:

  • Transferul de cunoştinţe prin intermediul disciplinelor de studii în cadrul cursurilor organizate de școală;
  • Modificarea atitudinii personalului din turism faţă de o anumită problemă, o metodă de lucru, sau adaptarea acestora la schimbările intervenite în cultura organizaţională a firmei turistice;
  • Stabilirea relaţiilor de afaceri între cursanţii participanţi la training-uri, formarea deprinderilor pentru un comportament organizaţional adecvat, utilizarea unor tehnici moderne de negociere, aplanarea conflictelor între agenţii pieţei turistice;
  • Pregătire profesională continuă, în vederea asigurării posibilităţilor de promovare pe scară ierarhică în cadrul firmei turistice.

Specialităţile de reciclare ale ȘSTSH:

  • Administrarea Afacerilor în Turism;
  • Administrarea Afacerilor în Structurile de Primire Turistică;
  • Managementul Serviciilor Turistice;
  • Managementul Serviciilor în Structurile de Primire Turistică;
  • Ghid turistic.

Contacte:
Academia de Studii Economice din Moldova,
str. Mitropolit Bănulescu Bodoni nr.61, bl. A, et.6,
tel: 022 54 04 64, 022 40 28 74,
e-mail: tsh.asem@gmail.com,