Telefon022 40-29-74
069-891-999

Adresastr. Bănulescu Bodoni 59.
ASEM Bl.F et.6 Oficiu 609

3decembrie

Centrul de Consultanţă şi Dezvoltare Profesională în Comerţ şi Alimentaţie Publică al ASEM

DIRECTOR, lector univ., Olga Tabunşcic În incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei, a fost înfiinţat Centrul de consultanţă şi dezvoltare profesională în comerţ şi alimentaţie publică al ASEM în…

13septembrie

MACIP – Centrul de Instruire și Consultanță în Afaceri al ASEM

DIRECTOR: dr., conf. univ., Serghei PORTĂRESCU MACIP – Centrul de Instruire și Consultanță în Afaceri al ASEM este unul dintre primele centre de consultanţă şi instruire pentru întreprinzătorii din Republica Moldova şi…

13septembrie

Centrului de Instruire Lingvistică (CIL)

DIRECTOR, lector univ., Natalia VOLOHOVA Centrul de Instruire Lingvistică a fost fondat în 2008 şi funcţionează sub egida ASEM. Centrul asigură ridicarea nivelului lingvistic al limbii de stat a Republicii…

13septembrie

Centrul de Marketing, Parteneriate și Carieră al ASEM (CGC)

DIRECTOR, conf. univ., Tatiana BUCOS Misiunea CGC: Realizarea educației pentru carieră prin susținerea beneficiarilor serviciilor educaționale prestate de către ASEM în procesul de proiectare a carierei. Centrul de Ghidare în…

13septembrie

Școala Superioară de Turism și Servicii Hoteliere

Director: Neli PORTNEACOV Scopul urmărit de școală este de a îmbunătăţi performanţele angajaţilor de diverse niveluri din cadrul firmelor turistice, pentru sporirea calităţii produsului turistic şi mărirea volumului vânzărilor de…

13septembrie

Centrul de Dezvoltare Economică și Afaceri Publice

DIRECTOR, conf. univ., Sergiu TUTUNARU Centrul de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice, activează ca o subdiviziune în cadrul Academiei de Studii Economice din anul 2003. Conform regulamentului CDEAP, autorizat de…