Telefon022 40-29-74
069-891-999

Adresastr. Bănulescu Bodoni 59.
ASEM Bl.F et.6 Oficiu 609

Oxana Barbăneagră

Angajată la ASEM din a.1998.  Stagii ştiinţifico-didactice în cadrul diverselor programe: programul ”Instruire pentru Profesorii de Economie” – Consiliul Naţional de Educaţie Economică (NCEE) şi Centrul pentru Susţinerea Iniţiativei Private şi Educaţie Economică (CSPEE), Chişinău; programul de susţinere a învăţământului superior (HESP, fundaţia SOROS), Franţa, or. Grenoble, universitatea Pierre  Mendès France. Vizite de documentare şi membrul echipei de proiecte Erasmus+ ”SMART – Fostering university-enterprise cooperation in and entrepreneurship of students…

Cursuri:

Ciubotaru Pavel

Ciubotaru Pavel detine o experienta de aprox. 20 de ani in medii corporatiste si antreprenoriale, fiind implicat in zonele aferente activitatilor de dezvoltare corporatista – formularea si fundamentarea optiunilor strategice, dezvoltarea organica si Fuziunile&Achizitiile, valuation, Corporate Finance, Private Equity, Guvernanta in industriile de intermediere financiara, titei si gaze naturale, constructii infrastructura rutiera, real-estate rezidential si comercial, utilitati, regenerabile, agricola si de aplicare a tehnologiilor pentru valorificare avansata a produselor reziduale…

Harea Ruslan

Harea Ruslan este expert în domeniul contabilității, raportării financiare și impozitării, atât în domeniul economic, cât și necomercial. Expertul deține o practică de lucru cu ONG-uri, întreprinderi din domeniul comercial, domeniul agricol mai mult de 25 ani. Domnul Harea activează în calitate de expert la organizații internaționale, dar și dezvoltă cu succes propriul business. De asemenea, activează, o perioadă îndelungată, cu ONG-uri care sunt specializate pe oferirea de consultanță și…

Arvinte Vitalie

Consultant business cu o experiență de peste 20  ani în consultanță de management, training și banking. A fost implicat în mai multe proiecte, scopul cărora era de a implementa în Moldova cele mai bune practici de afaceri, guvernanta corporativa solidă și dezvoltare durabilă. Vitalie Arvinte a activat de asemenea și ca mentor și consilier pentru mai mulți antreprenori tineri și proiecte de start-up și a coordonat mai multe inițiative de…

Tomșa Aurelia

Aurelia TOMŞA, doctor în științe economice, conferențiar universitar, şef-departament „Teorie şi Politici Economice”, ASEM. Domeniile de instruire oferite sunt „Macroeconomie”, „Politici economice”, ”Economii și Politici Comparate”. Doamna Tomșa este decernată cu Medalia „Meritul Civic”. DECRETUL Președintelui Republicii Moldova, Nr.2346-VII din 22 septembrie 2016. De asemenea, este calificată ca Expert în Consiliul Europei, Departamentul „Cercetare și Învățământ Superior” (2001-2004)  și   Expert în Consiliul Consultativ de Expertiză din cadrul Academiei de Ştiinţe a…

Portarescu Serghei

Portarescu Serghei, conferențiar universitar în cadrul departamentului Management al ASEM.  În anul 1997 a absolvit facultatea Management a Academiei de Studii Economice din Moldova. A făcut studiile de doctorat în perioada 1998-2000, susținând teza de doctorat în domeniul strategiilor de afaceri. Din anul 2002 a fost pro-decan la facultatea Business și Administrarea Afacerilor. În anii 2007-2008 - decan la aceiași facultate. Din anul 2014 până în prezent - director al Centrului…

Gheorghe Țurcanu

Gheorghe Turcanu, doctor in economie, conferențiar universitar. Din 1997 până în prezent angajat la Academiei de Studii Economice din Moldova. Conferirea titlului ştiinţific de doctor în şt. ec-ce - iulie, 2000. Conferirea titlului didactic de conferenţiar universitar - ianuarie, 2006. Din 1998 pana in  prezent – cursuri si seminare la disciplina „Management Corporativ”.  2001- prezent  – cursuri si seminare la disciplina „Managementul Calităţii”. 2008 – 2011.01 - director executiv AJA…

Hristev Elena

As a Technical Director at IM Trimetrica SRL – official Esri. distributor in R. Moldova Elena Hristev brings 15 years of professional experience in geospatial technology. Mrs. Hristev is dedicated and proficient Industry leader for Geographic Information Systems, Satellite Imagery and UAV, Augmented Reality and Virtual Reality technology.  Mrs. Hristev holds MPA degree in Policy Analysis and Geographic Information Systems degree from Indiana University, SPEA, USA. Currently she serves as…

Cursuri:

Stihi Liudmila

Liudmila Stihi, doctor în economie, conferențiar universitar Departamentul Management ASEM și consultant GIZ pentru implementarea învățământului dual în Republica Moldova. Peste 24 de ani experiență pedagogică în instituție superioară de învățământ și peste 14 ani experiență de asistență în dezvoltarea IMM.  Domeniile de formare/instruire oferite sunt Managementul riscurilor în afaceri, Tehnici de negocieri în afaceri, Tehnici de vânzare și deservire eficientă a clienților, Scrierea de proiecte și colectarea de fonduri, Managementul resurselor…

Munteanu Artur

Artur Munteanu antreprenor, manager financiar și consultant cu 20 de ani de experiență în dezvoltarea sectorului financiar și al IMM-urilor. A inițiat, dezvoltat și a fost în calitate de Director General și membru al Consiliului timp de 10 ani la Microinvest, una dintre primele instituții financiare non-bancare. Are experiență în Moldova, România, Latvia, Grecia, Spania, și Kîrghîzstan.

Angela Solcan

Doctor în economie, conf. univ. la Academie de Studii Economice din Moldova, decan al Facultății Business și Administrarea Afacerilor. Specializări: domeniul antreprenorial, planificarea afacerii, management. A activat în calitate de director adjunct, apoi director la Centrul Moldo-American pentru Inițiativa Privată (MACIP), este consultant și instructor în domeniul antreprenorial în cadrul mai multor proiecte naționale și internaționale.

Baciu Sergiu

Baciu Sergiu, doctor habilitat în pedagogie, Șef Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității, Academia de Studii Economice din Moldova. Deține o experiență de mai bine de 25 de ani în managementul procesului educativ, asigurarea calității serviciilor educaționale oferite și dezvoltarea competențelor psiho - pedagogice a cadrelor didactice universitare. În cadrul activității sale, d. Baciu a dezvoltat cursuri de perfecţionare pentru managerii şcolari şi cercetare ştiinţifică, programe de dezvoltare…