Telefon022 40-29-74
069-891-999

Adresastr. Bănulescu Bodoni 59.
ASEM Bl.F et.6 Oficiu 609

13 septembrie 2018

Centrul de Marketing, Parteneriate și Carieră al ASEM (CGC)

DIRECTOR, conf. univ., Tatiana BUCOS

Misiunea CGC: Realizarea educației pentru carieră prin susținerea beneficiarilor serviciilor educaționale prestate de către ASEM în procesul de proiectare a carierei.

Centrul de Ghidare în Carieră (CGC) a fost fondat în baza Deciziei Senatului ASEM, nr. 5/3, din 24.12.2015. Obiectivele urmărite de către CGC:

 • Ghidarea în carieră a liceenilor;
 • Susținerea studenților în proiectarea carierei profesionale;
 • Urmărirea evoluției profesionale a absolvenților și susținerea lor în procesul de management al carierei;
 • Ghidarea în carieră a studenților cu nevoi speciale;
 • Susținerea cadrelor didactice universitare în procesul dezvoltării carierei didactice.

Prioritare pentru Centrul de Ghidare în Carieră al ASEM sunt activitățile de ghidare în carieră a studenților, care vizează două direcții principale:

 • Ghidarea în carieră în direcția angajării în câmpul muncii;
 • Ghidarea în carieră în direcția inițierii și dezvoltării afacerilor.

Măsuri orientate către asigurarea angajabilității absolvenților ASEM în câmpul
muncii:

 • Ghidarea pretendenților la studii și studenților ASEM în alegerea domeniilor de formare profesională;
 • Organizarea de seminare, trening-uri pentru dezvoltarea competențelor de căutarea a unui loc de muncă;
 • Monitorizarea inserției și a carierei profesionale a absolvenților ASEM;
 • Încheierea acordurilor de parteneriat cu companiile din Republica Moldova;
 • Colaborarea cu organizațiile specializate în recrutarea forței de muncă;
 • Organizarea întâlnirilor studenților cu reprezentanții companiilor și cei ai agențiilor specializate în recrutarea forței de muncă;
 • Participarea la târgurile de joburi organizate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Târgul de Cariere;
 • Organizarea în ASEM a târgurilor de joburi;
 • Elaborarea și administrarea platformei online „Târgul de oportunități” (tdo.ase.md)
 • Recepționarea de la companii și transmiterea către studenți și absolvenți a informației despre locurile de muncă vacante.

Măsuri orientate către susținerea activității antreprenoriale a studenților ASEM:

 • Ghidarea și monitorizarea activității antreprenoriale a studenților în cadrul Incubatorului de afaceri al ASEM;
 • Organizarea de seminare, workshop-uri, trening-uri cu participarea antreprenorilor de succes;
 • Organizarea anuală a concursul „Idei de afaceri” în urma căruia sunt selectate ideile ce obțin suport pentru lansarea afacerilor (concurs.ase.md);
 • Organizarea trening-urilor și prestarea serviciilor de consultanță în domeniul antreprenoriatului.

Contacte:
mun. Chișinău str. Mitropolit Gavriil
Bănulescu-Bodoni 59/B,
Incubatorul de Afaceri ASEM
Tel: +373 22 40 28 24
e-mail: concurs.ase@gmail.com