Telefon022 40-29-74
069-677-239

Adresastr. Bănulescu Bodoni 59.
ASEM Bl.F et.6 Oficiu 609

26 noiembrie 2018

Perfecționare cadre didactice

În vederea formării și pregătirii specialiștilor care predau disciplinele economice în liceu, școli profesionale și colegii, Școala de Formare Continuă ASEM a elaborat și a coordonat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării următorul program - Formare continuă pentru cadre didactice care predau discipline economice.

Prima grupă de perfecționare a fost organizată în perioada 26/10/2018 – 11/11/2018.  Cursurile au avut loc în week-end, pentru a facilita accesul pedagogilor implicați în procesul de predare. Au participat la instruire 24 de pedagogi din licee, școli profesionale și colegii.

 În cadrul programului au fost prezentate următoarele cursuri:

  • Microeconomie aplicată – 20 ore;
  • Macroeconomie aplicată – 20 ore;
  • Metode de predare a disciplinelor economice – 8 ore;
  • Aplicarea TIC în predarea disciplinelor economice – 27 ore.

Pe parcursul instruirii a fost pus accentul pe metodele activ-participative (interactive), care contribuie la valorificarea potențialului intelectual al beneficiarilor prin angajarea unui efort personal în actul învățării și pregătirii elevilor (studenților) pentru o viață social-economică activă și creativă. Au fost aplicate, pentru o mai bună însușire, diverse metode și procedee cum sunt: studiul de caz, jocul de rol, conversația euristică, dezbateri, brainstorming, discuția panel.

Participanții au menționat utilitatea și aplicabilitatea informațiilor primite. De asemenea, au apreciat mult prestarea trainerilor și calitatea informației obținute. Majoritatea participanților au finalizat cursul cu plasarea disciplinei proprii în aplicația Moodle. Toți participanții au obținut certificat CTICE cu 10 Credite incluse.