Telefon022 40-29-74
069-891-999

Adresastr. Bănulescu Bodoni 59.
ASEM Bl.F et.6 Oficiu 609

22 noiembrie 2018

Obiective

Școala de Formare Continuă al ASEM are ca obiectiv general transferul de cunoștințe prin programele de formare și dezvoltare profesională continuă, în scopul dezvoltării abilităților profesionale.

Obiective ale ȘFC:

  • Susținerea furnizării de programe de instruire moderne, folosind metode inovative de predare – învățare – evaluare;
  • Organizarea unor programe speciale pentru persoanele care provin din comunitățile dezavantajate economic și social;
  • Promovarea și dezvoltarea unor programe de formare în colaborare cu universități sau cu centre/departamente similar din țară și de peste hotare;
  • Dezvoltarea în ASEM a activității de cercetare privind educația adultului, care să sprijine creșterea calității programelor oferite;
  • Sprijinirea dezvoltării de material didactice pentru programele de formare și dezvoltare profesională continuă.