Telefon022 40-29-74
069-891-999

Adresastr. Bănulescu Bodoni 59.
ASEM Bl.F et.6 Oficiu 609

Școala ASEM
de formare Continuă

O gamă largă de cursuri pentru instruire.

Formare continuă
pentru un viitor mai bun

O gama larga de curusuri pentru instruire.

Școala de Formare Continuă ASEM

A fost înființată în anul 2017. În colaborare cu Centrele existente, Școala oferă posibilitatea de perfecționare, creștere profesională dar și personală celor care doresc să-și dezvolte abilitățile personale și cunoștințele.

Misiunea ȘFC este de coordonare a tuturor activităților de învățământ continuu la nivelul Academiei de Studii Economice, în cooperare cu Departamentele ASEM și cu alte instituții similare din țară și străinătate în vederea furnizării de programe de instruire relevante atât din punct de vedere științific, cât și metodologic în conformitate cu cerințele reformei în educație.