Telefon022 40-29-74
069-891-999

Adresastr. Bănulescu Bodoni 59.
ASEM Bl.F et.6 Oficiu 609

GEO Marketingul

Acest curs reprezintă o serie de lecții și seminare destinate bazelor tehnologiilor geoinformaționale și cuprinde teme de utilizare a Sistemelor Geografice Informaționale (GIS) în administrația publică și în organizațiile private.

Scopul principal al cursului este asigurarea studenților cu cunoștințe teoretice și deprinderi practice în domeniul GIS în baza platformei ArcGIS. La finisarea cursului studenții vor fi capabili să realizeze de sine stătător proiecte care includ în sine componente geografice. Crearea și prelucrarea bazelor de date, introducerea și redactarea datelor spațiale (geografice), executarea diferitor tipuri de analiză spațială, crearea hărților digitale, utilizarea comună a datelor spațiale (data sharing) – acestea sunt sarcinile GIS care vor fi studiate.

Materialul didactic cuprinde conceptele de bază ale GIS, inclusiv utilizarea modelelor de tip rastru și vector. Seminarele sau lecțiile practice vor fi dedicate dezvoltării cunoștințelor practice în subiectele menționate mai sus. Planul de studiu poate fi modificat pe parcursul cursului.

Cursul se bazează pe utilizarea aplicațiilor Esri. Inc. ArcGIS Desktop/ArcGIS Online

Vor fi descutate și aplicate urmatoarele subiecte:

Evaluarea necesității și importanței GIS pentru sarcinile administrației publice și organizațiilor private.

Date și Informație. Metode de introducere și păstrare a informației în GIS. Bazele de date geospațiale.

Structurile și formatele de bază a datelor spațiale. Tipurile de date spațiale. Topologie.

Modelele de prezentare a datelor spațiale (rastru, vector, 3D)

Harta – model informațional al datelor spațiale.

GIS în calitate de instrument analitic. Modelare.

Păstrarea și redactarea datelor a unui model informațional GIS

Analiza spațială. Introducere, metodele de măsurare, clasificarea obiectelor, metadate

Datele cursului

Condiții de admitere Studii liceale
Calificarea Expert economist in comert și MK
Perioada 3 săptămâni / 2 zile
Durata programului 30 ore / 1 credite
Număr de participanți 20 Persoane
Preț Lei
Înregistrare acum

Mob: 069-891-999


Fix: 022-40-29-74

Înscriete acum

Alege acest curs și devino mai bun!