Telefon022 40-29-74
069-891-999

Adresastr. Bănulescu Bodoni 59.
ASEM Bl.F et.6 Oficiu 609

Aspectele practice de aplicare a principiilor concurentei pe piata RM

Necunoașterea sau cunoașterea insuficientă a aspectelor teoretice și practice a politicii de concurență
lasă agentul economic vulnerabil în fața a două tipuri de riscuri: riscul de a nu se putea proteja de
practici anticoncurențiale și concurență neloială, și riscul de a fi penalizat pentru comiterea acțiunilor
anticoncurențiale.

Programul dat va oferi participanților actualizarea și aprofundarea cunoștintelor și deprinderilor în
domeniul aplicării principiilor concurenței economice. Urmare a programului de instruire,
participantul va obține următoarele cunoștinte și abilități practice:

  1. Înțelegerea și aplicarea terminologiei specifice domeniului concurenței;
  2. Conștientizarea necesității respectării principiilor și reglementărilor concurențiale, precum și
    a riscurilor aferente;
  3. Aprofundarea cunostințelor cu privire la drepturile și obligațiile agenților economici în
    relațiile cu autoritatea de concurență și în cadrul comportamentului concurențial pe piață;
  4. Compararea practicilor discutate în cadrul programului cu cele existente în realitatea
    companiilor participante în vederea formulării de recomandări de îmbunătățiri;

Deprinderea abilităților practice de întocmire a unei notificări și a unei plângeri adresate autorității de
concurență.

Datele cursului

Condiții de admitere Diploma de licenta/experienta
Calificarea Perfecționare
Perioada 3 zile
Durata programului 50 ore / 1 credite
Număr de participanți 15 Persoane
Preț 1500 Lei
Înregistrare acum

Mob: 069-891-999


Fix: 022-40-29-74

Înscriete acum

Alege acest curs și devino mai bun!